Hjem

Foreningen Talerør mener at alle har rett til å bli hørt, derfor skal vi jobbe for at de gruppene som i dag ikke blir hørt får en sterk og klar stemme.

Vi skal aktivt jobbe for at alle mennesker uavhengig av f.eks. funksjonsnivå, kjønn, hudfarge, legning, religion m.v.

Da Foreningen Talerør ikke har én spesifikk målgruppe liknende Handikapforbundet og Foreningen fri, jobber vi for å forene de ulike røstene i samfunnet om det felles mål å skape et inkluderende samfunn der alle har like muligheter til å lykkes.