Bli medlem!

Medlemskap i Foreningen Talerør
Ønsker du å støtte Foreningen Talerør sin kamp om å fjerne problemene med ulikhet i samfunnet? Eller ønsker du kanskje aktivt jobbe for at de som ikke blir hørt i dag får en stemme?

Våre medlemstyper

 • Følger kr. 0,- Må betale for å delta på arrangementer og har ingen rettigheter på års- og landsmøter.
 • Medlem kr. 100,-
 • Medlem kr. 200,-
 • Medlem kr. 300,-
 • Medlem kr. 400,-

Da bør du bli medlem i Foreningen Talerør du også!

Spørsmål kan rettes til post@taleror.no

Meld deg inn her!

Vi bruker medlemssystem levert av Spond!

Last ned Spond appen for ekstra funksjoner!

Informasjon om gratis medlemskap

Ved gratis medlemskap ønsker vi fortrinnsvis å sende ut all kommunikasjon pr. e-post og om ikke det ikke er registrert noen e-postadresse vil kostnadene for utsending av viktig informasjon som innkalling til årsmøte og tilsvarende bli fakturert. Faktura blir da vedlagt utsendingen og det påløper ingen fakturagebyr.

Fakturering for utsending til ikke-betalende medlemmer

Vi er en forening med begrensede økonomiske midler og håper derfor våre medlemmer ønsker å bidra til å redusere unødvendig kostnader. Derfor er det viktig at du registrerer deg med e-post slik at vi kan sende ut nødvendig informasjon uten kostnader. Om du ikke har e-post eller ikke ønsker å dele den med oss blir du fakturert for våre reelle utgifter uten påslag av noe slag.

Du som medlem kan også velge å få tilsendt kommunikasjon i Digipost, dette er helt gratis!

SAMTYKKEERKLÆRING

Jeg samtykker til at mine personopplysninger kan behandles som beskrevet i dette dokumentet.

Personopplysninger som behandles:

 • Medlemsnummer
 • Navn og adresse
 • Mobiltelefonnummer
 • E-postadresse
 • Fødselsdato
 • Innmeldingsdato
 • Eventuell utmeldingsdato hvis medlemskapet er avsluttet
 • Eventuell familietilknytning til andre medlemmer
 • Utsendte fakturaer og betalingstransaksjoner
 • Logging av endringer i personopplysninger
 • Behandling som omfattes
 • Registrering
 • Organisering
 • Lagring
 • Utsending av e-post og SMS
 • Eventuelt utsendelse av medlemsblad

Behandlingen vil bare foretas med formål om å ivareta mine behov som medlem. Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake.