Om oss

Hva er Foreningen Talerør?

Foreningen Talerør skal tale saken til de i samfunnet som i dag som ikke blir hørt, øke forståelsen for annerledeshet, sikre integrering av alle i samfunnet, holde kurs og utgi informasjonsmateriell. Selv om vi i dag har kommet veldig langt med tanke på forståelse og aksept for annerledeshet, har vi som samfunn en lang veg å gå. Denne vegen blir ikke lettere å gå for noen av oss når ulike interesseorganisasjoner kjemper om å bli hørt. Foreningen Talerør forener derfor alle menneskers stemme, alles ønske om et varmt samfunn hvor alle blir tatt vare på og hvor man stiller på like premisser og mottar den tilrettegegging og hjelp man trenger. Foreningen Talerør skal også gjennom sitt informasjonsarbeid forebygge mobbing i samfunnet. Mobbing er et alvorlig problem som påfører mennesker stor smerte og mulige psykiske lidelser.