Organisasjonsstruktur

Foreningen Talerørs organisasjonsstruktur jf. foreningens vedtekter.

Rød, stiplet linje til og fra KKU illustrerer utvalgets uavhengighet og tilknytning til Landsmøtet og Sentralstyret.