Foreningen Talerør er en nystiftet forening med mål om at alle, uavhengig av etnisitet, legning, kjønnsidentitet, religion og funksjonsnivå skal bli inkludert i samfunnet. Enkelt forklart jobber vi for at alle grupper i skal kunne ta del i samfunnet uten å måtte tåle å bli diskriminert og tilsidesatt.

Derfor kaller vi oss «Den inkluderende foreningen!».

Vi er en forening som skal normalisere annerledeshet! Verden er mangfoldig, noe man bør være glad for, men dessverre opplever mange å ikke bli akseptert for den de er. Disse menneskene kan være skeive, funksjonshemmede, religiøse minoriteter og andre grupper. Kanskje din nabo, et familiemedlem eller noen på din arbeidsplass.

Mange av disse menneskene føler også på ensomheten i hverdagen. Av denne grunn har vi tatt initiativ til å arrangere en inkluderende julaftenfest for dem som kanskje ikke har noen å feire med, sted å være, har snever økonomi eller av andre grunner opplever juletiden som en ekstra tøff tid.

Arrangementet er åpent for alle i alle aldere og det er ikke tillatt med alkohol. Dette er fordi alt for mange opplever at jula blir ødelagt av alkohol, samt at vi også ønsker velkommen mennesker med alkoholproblemer som ikke ønsker å bli utsatt for andres drikking.

Håpet vårt er at det skal være gratis å komme for å spise god mat og ha det hyggelig. For at dette skal bli en virkelighet trenger vi samfunnsengasjerte samarbeidspartnere med et ønske om å bidra til et sterkt og inkluderende lokalsamfunn.

Om og eventuelt på hvilken måte dere kunne ønske å bidra er opp til dere, men for å kunne arrangere julaftenfest er det behov for mat og drikke, lokale, pynt, frivillige og mye mer.

Det finnes derfor også uendelig mange måter å kunne bidra til at dette skal bli en virkelighet. Eksempler på dette kan være gaveinnsamling, pengeinnsamling for finansiell støtte av arrangementet, utlån av egnet lokale, donering av julemat og alle andre ting som skal til for å skape en skikkelig julestemning.

Foreningen Talerør er en ideell forening hvor ingen får betalt for noen form for arbeid. Alle inntekter foreningen har skal uten unntak gå til samfunnsnyttige formål som dette.

Vi har tro på at det finnes mange ulike samfunnsengasjerte virksomheter i Norge og håper nettopp din bedrift er en av disse. Sammen kan vi sørge for at flere mennesker, som kanskje ikke ser på jula som noen lys og gledelig tid, får den best mulige julefeiringen som tenkes kan.

Alle bidragsytere vil få mulighet til å stå som bidragsyter/ medarrangør på invitasjoner og plakater som distribueres. Dette vil skje i form av at firmaets logo/ navn er på alt informasjonsmateriell, vår hjemmeside og vår Facebook side.

Om dere ikke har mulighet til å bidra, men vet om noen som kanskje kan håper vi dere kan gi undertegnede beskjed eller videresende denne informasjonen til dem.


Kommentarer

Legg igjen en kommentar