Foreningen Talerør fordømmer Russlands krig i og mot Ukraina!

Foreningen Talerør fordømmer Russlands krig i og mot Ukraina!

Russlands krig i Ukraina er et klart brudd på folkeretten og fordømmes på det sterkeste. Dette er en svært alvorlig sak som medfører enorme sosiale og økonomiske konsekvenser for det ukrainske folk.

Å starte krig er aldri akseptabelt og det er nå viktig at norske og internasjonale myndigheter iverksetter sterke tiltak mot Russland.

For Foreningen Talerør er det viktig å presisere at Russlands krig i og mot Ukraina ikke er det russiske folks krig og alt ansvar ligger hos Russiske myndigheter. Talerør vil derfor på det sterkeste ta avstand fra all diskriminering av russere i Norge og oppfordrer til at det jobbes for fremdeles gode relasjoner mellom russiske, ukrainske, norske og andre i fremtiden.

Det florerer nå av falske nyheter og propaganda rundt krigen i Ukraina. Der er derfor viktig å utvise god kildekritikk før en deler saker på sosiale medier. I artikkelen fra Faktisk.no under får du råd om hvordan du kan vurdere informasjon om krigen i Ukraina:

Kilde: Silje S. Skiphamn & Eva Akerbæk. (2022, februar 24). Slik vurderer du informasjon om krigen i Ukraina. Faktisk. https://www.faktisk.no/artikler/z826l/slik-vurderer-du-informasjon-om-krigen-i-ukraina


Kommentarer

Legg igjen en kommentar