Hei alle der ute som har merket at det ikke har vært aktivitet i Foreningen Talefør siden julaften. Vi beklager dette på det sterkeste, men da vi er en liten forening med få mennesker å kaste ballen til ved sykdom og liknende har vi rett og slett måttet være inaktive en lengere periode grunnet sykdom.

Vi har planer om å snart starte opp med aktivitet igjen og håper på at det er flere som kunne vært interessert i å være aktiv i fremtiden.

Mer info om fremtidige arrangementer vil bli lagt ut på våre facebook- og hjemmesider.